,--------------------------------.
| bug's corner 0.9 [22/03/2003] |
'--------------------------------'
,-----------.---------.----------.
| ASCII-ART | Książka | Teksty |
|-----------+---------+----------|
| Rysunki | Zdjęcia | Download |
'-----------'---------'----------'
,--------------------------------.
| ASCII-ART = kolekcja mych gra- |
| fik wykonanych w tejże techni- |
| ce.              |
|                |
| Książka = książka, którą napi- |
| sałem - w tej chwili nie jest |
| jeszcze dostępna, ale powinna |
| być pod koniec kwietnia. Albo |
| na początku maja.       |
|                |
| Teksty = zbiór plików w forma- |
| cie TXT, które z tego, czy in- |
| nego powodu powstały (moje) - |
| lub spodobały mi się (cudze). |
|                |
| Rysunki = moje wypociny, wymę- |
| czone podczas nudy lub pod na- |
| ciskiem jakiejś potrzeby. ;))) |
|                |
| Zdjęcia = nazwa mówi wszystko. |
|                |
| Download = coś do ściągnięcia. |
'--------------------------------'
,--------------------------------.
|   Błażej Kozłowski @ 2003  |
'--------------------------------'